Uruchamianie zestawów

Prawidłowy montaż urządzeń przemysłowych to zaledwie połowa czynności, które trzeba wykonać, aby przywrócić maszyny do pracy. W ramach naszych usług zajmujemy się pierwszym uruchomieniem zestawów, które jest kluczowe do prawidłowego działania pomp i rozpoczęcia procesów przemysłowych. Zanim przystąpimy do właściwych czynności, dokładnie upewniamy się, czy instalacja przeszła pozytywnie testy i jest gotowa do pracy.

mężczyzna uruchamiający maszynę

Proces uruchomienia zestawów GRUNDFOS

Proces uruchomienia zestawów GRUNDFOS wymaga specjalistycznej wiedzy i znajomości charakterystyki pracy poszczególnych podzespołów. Po sprawdzeniu, czy cała instalacja została poprawnie zamontowana, wykonujemy następujące czynności:

  • Kontrolujemy napięcia i zabezpieczenia.
  • Wykonujemy stosowne pomiary silników pomp.
  • Sprawdzamy, czy czujniki i łączniki poziomu ciśnienia zostały właściwie umieszczone.
  • Ustawiamy odpowiednie funkcje i parametry.

Dopiero po wykonaniu tych czynności uruchamiamy zestaw i testujemy jego parametry pracy. Po wykonanych ustawieniach sporządzamy raport serwisowy z wykonanych ustawień. Następnie przystępujemy do szkolenia personelu z obsługi pomp oraz ich konserwacji, aby zapewnić prawidłowe działanie urządzeń. Przybliżamy również informacje na temat zalecanych części zamiennych. Na końcu spisujemy raport końcowy z przeprowadzonych prac i przekazanych zaleceń.