Typowe awarie pomp

Świadomość i znajomość zagrożeń należy uznać za warunek powodzenia w dążeniu do niezawodnej eksploatacji pomp, nawet tych najwyższej klasy. Wiedza i doświadczenia z eksploatacji są niezbędne producentom pomp w optymalizacji konstrukcji podnoszeniu poziomu wykonawstwa. Służby utrzymania ruchu funkcjonują tym sprawniej im lepiej zapobiegają zagrożeniom i im trafniej określają przyczyny niesprawności. Na tym opiera się technika, którą Amerykanie określają mianem „Trouble shooting”, czyli „odstrzeliwanie kłopotów” zanim wystąpią.

 

Przedstawione awarie odnoszą się do jednostopniowych pomp wirowych jako pomp powszechnie stosowanych, (UPS, UP, itp.)jak również w odniesieniu do pomp specjalnych, jak wielostopniowe, głębinowe i zatapialne. (TP. NB. SP, S, SE itp.) Przedstawiamy typowe niesprawności i typowe przyczyny, uszkodzeń w pracy pomp. Typowe niesprawności zakłócenia w pracy pomp mają różny charakter i niosą różne konsekwencje, od konieczności prostych działań obsługowych w trakcie pracy, aż po awaryjne odstawienie do kapitalnego remontu.

Jeżeli pominąć przypadki szczególne, można uznać, że około 90% niesprawności pomp są to przypadki typowe, powodowane typowymi przyczynami:

  1. Parametry pracy inne od oczekiwanych (pompa nie tłoczy cieczy, mała wydajność, niskie ciśnienie, nadmierny pobór prądu),
  2. Drgania i głośna praca,
  3. Nadmierna temperatura i zatarcia,
  4. Awaria podzespołów pompy (uszczelnienie mechaniczne, łożyskowanie, sprzęgło, przyłącza).

Przyczyny awarii pomp

1. Pompa nie została dostatecznie dokładnie zalana przed uruchomieniem. 
2. Rurociąg ssawny nie został wypleniony cieczą przed uruchomieniem.
3. Wysokość ssania jest większa od zdolności ssania pompy, lub zbyt mały napływ.
4. Ciecz zawiera zbyt dużą ilość powietrza lub rozpuszczonego gazu.
5. W rurociągu ssawnym powstały korki (kieszenie) powietrzne.
6. Powietrze jest zasysane przez nieszczelności rurociągu ssawnego.
7. Powietrze jest zasysane przez uszczelnienie pompy.
8. Wlot rurociągu ssawnego jest odkryty.
9. Powietrze jest zasysane skutkiem powstania wirów sznurowych.
10. Zasuwa lub zawór na ssaniu jest częściowo lub całkowicie zamknięty.
11. Zatkany, częściowo lub całkowicie filtr lub kosz ssawny.
12. W instalacji ssawnej występują nadmierne opory przepływu.
13. Wirnik pompy jest częściowo lub całkowicie zatkany.
14. Kolano wlotowe pompy dwustrumieniowej znajduje się w płaszczyźnie
wału powodując niesymetryczne zasilanie wirnika.
15. Wzajemne położenie kolan rurociągu ssawnego powoduje zawirowania
i prerotację.
16. Prędkość obrotowa pompy jest zbyt duża.
17. Prędkość obrotowa pompy jest zbyt mała.
18. Kierunek obrotów pompy jest niewłaściwy.
19. Wirnik pompy jest niewłaściwie zamontowany (dotyczy zwłaszcza pomp
dwustrumieniowych).
20. Nieprawidłowe wskazania przyrządów pomiarowych.
21. Średnica wirnika jest mniejsza od wymaganej.
22. Średnica wirnika jest większa od wymaganej.
23. Wirnik o zbyt dużej wysokości podnoszenia.
24. Zbyt duża statyczna wysokość podnoszenia układu w stosunku do wysokości
podnoszenia pompy.
25. Straty przepływu po stronie tłoczenia są większe od spodziewanych.
26. Całkowita wysokość podnoszenia układu jest zbyt duża w stosunku do
wysokości podnoszenia pompy.
27. Całkowita wysokość podnoszenia układu jest zbyt mała w stosunku do
wysokości podnoszenia pompy.
28. Praca pompy ze zbyt duża wydajnością.
29. Równoległa współpraca pomp o niewłaściwych charakterystykach.
30. Gęstość cieczy jest inna niż założona.
31. Lepkość cieczy jest inna niż założona.
32. Brak równowagi na powierzchni ciecz-para (powietrze) w zbiorniku zasilającym.
33. Praca pompy z zamkniętym, lub nadmiernie przymkniętym zaworem na
tłoczeniu.
34. Praca pompy z wydajnością mniejsza od określonej jako Q min.
35. Praca pompy (diagonalnej lub śmigłowej) z mała wydajnością.
36. Zbyt duże szczeliny dławiące.
37. Obce ciało w wirniku.
38. Niewspółosiowość pompy i napędu, zły stan sprzęgła.
39. Niedostateczna sztywność fundamentu.
40. Luźne śruby fundamentowe lub śruby łap (wzgl. kołnierza podstawy).
41. Niewłaściwe fundamentowanie płyty.
42. Nadmierne obciążenie pompy siłami i momentami rurociągów.
43. Niewłaściwy montaż kompensatorów.
44. Rozruch pompy bez odpowiedniego wygrzania.
45. Niewyważenie zespołu wirującego.
46. Luźne osadzenie części na wale.
47. Wał przesunięty z osi korpusu skutkiem wzrostu luzów w łożyskowaniu.
48. Praca w pobliżu obrotów krytycznych.
49. Bicie wału.
50. Naturalna częstość drgań fundamentu lub rurociągu jest w rezonansie
z częstością obrotów.
51. Części wirujące ocierają o części nieruchome.
52. Brak smarowania sprzęgła zębatego.
53. Ciała stałe w szczelinach uszczelnienia.
54. Niewłaściwy materiał lub/i niewłaściwy montaż uszczelek korpusu.
55. Tworzywa konstrukcyjne pompy niewłaściwe dla pompowanej cieczy.
56. Niewłaściwy olej, lub smar.
57. Nadmiar smaru, lub oleju w korpusie łożyska tocznego.
58. Brak smarowania.
59. Wadliwe łożyskowanie, np. zły montaż, uszkodzenie łożyska, brak lub
nadmierny luz wzdłużny.
60. Brud w łożyskowaniu.
61. Zawilgocenie środka smarnego.
62. Niewłaściwe uszczelnienie mechaniczne.
63. Praca na suchobiegu.
64. Powietrze w rurociągach i pompie.
65. Kawitacja.
66. Niewłąściwe warunki pracy pompy.
67. Niewłaściwy dobór pompy.